Naše služby

Ukážky a prednášky prvej pomoci

Ponúkame ukážky a prednášky prvej pomoci s realistickým namaskovaním rôznych zranení. Ponúkame ich pre škôlky, školy, rôzne tábory, školy v prírode ale aj pre dospelých.

Asistenčná zdravotná služba

Ponúkame zabezpečenie zdravotnej služby na rôznych podujatiach (kultúrne, športové, cirkevné, rôzne firemné akcie, koncerty, a pod.) profesionálnymi a dobrovoľnými zdravotníkmi. Naše posádky sú vybavené sanitným vozidlom RZP s profesionálnou výbavou.

Dalšie aktivity v oblasti prvej pomoci

Organizujeme rôzne ktivity pre mladych ale aj seniorov, rôzne workshopy, cvičenia a súťaže.

Cenová ponuka

Cenová ponuka je individuálna a závisí vždy od konkrétneho podujatia. Odvíja sa od predpokladaného počtu účastníkov, doby trvania podujatia a potrebného počtu zdravotníkov na podujatí
Služby prispôsobujeme požiadavkám zákazníka.

V prípade záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom nášho mailu : mail@paramedrescue.sk , alebo telefonicky na telefónnom čísle, ktoré je uvedené na našej webovej stránke v sekcií Kontakty.