Kontakt a sídlo

Kontakt
Zdravotná služba Paramed Rescue o.z.
Tel: 0950 371 121
Mail: mail@paramedrescue.sk
IBAN: SK93 8330 0000 0025 0232 6819
IČO: 54 829 36
4

Sídlo
Ul. Mládeže 2351/4
058 01 Poprad